• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Hírek

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA 2023

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel a települések közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában 2023. május 10-től június 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végzünk.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége, ugyanakkor hivatalunk háztartásonként egy darab nyomtatvány kézbesítéséről gondoskodik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot kell kitölteni.

A korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni, a legutolsó aktuális oltások, változások feltüntetésével! Amennyiben előzőleg már bejelentett kedvencük ivartalanítására került sor, útlevelet kértek számára, vagy elpusztult, annak bejelentését a változásbejelentő lapon szíveskedjenek a hatóság tudomására hozni. A jelenlegi ebösszeírás határidejének lejárta után a háztartásba került ebek bejelentése folyamatosan történhet.

A formanyomtatvány beszerezhető 2023. május 10-től június 30-ig a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalban és a Hivatal Alsópetényi és Legéndi Kirendeltségein ügyfélfogadási időben, továbbá letölthető a települések honlapjáról, illetve az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek elektronikus úton, a megfelelő űrlap kitöltésével is teljesíthetik a kötelező adatszolgáltatást. (https://e-onkormanyzat.gov.hu/-önkormányzat kiválasztása, ágazat:általános igazgatási ügyek/ebnyilvántartás)

Az ebösszeíró adatlapon a bejelentés módjáról, a lapok hivatalhoz eljuttatásáról további információk találhatók.

Az ebtulajdonosok, ebtartók a nyomtatványt kötelesek teljeskörűen kitölteni és az ebösszeírási időszak lejártáig, azaz legkésőbb 2023. június 30-ig a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatalhoz visszajuttatni.

Felhívom figyelmüket, hogy az ebtulajdonos / ebtartó ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését a Hivatal ellenőrizheti, a kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén az ebtartó állatvédelmi bírsággal sújtható!

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amelynek összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 150.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Együttműködésüket köszönöm!

Nézsa, 2023.05.09.

                                                                                   Bondorné Piller Kinga sk.

                                                                                               jegyző

Letölthető dokumentumok:

Ebösszeíró lap

Változásbejelentő lap

 

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.