• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Községi Könyvtár

Bálint Sándor: Sacra Hungaria – népünk ünnepei

Mottó:
„Az Isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.”
(Mátyás király)

Bálint Sándor: Sacra Hungaria – népünk ünnepei

Sacra Hungaria címen összefoglalt tizenkét tanulmányunk a magyar vallásos néphagyomány többé-kevésbé ismert világára iparkodik fényt deríteni.
A magyar vallásos népélet nyilvánvalóan szerves része a magyar népkultúrá¬nak, illetőleg az egyetemes magyar műveltségnek. Vizsgálatát a kutatás hosszú időkön keresztül elhanyagolta, sorsa még most is elég mostoha. A néprajzi kuta¬tás mai napig inkább a tárgyi világ feltárására fordít gondot és meglehetősen el¬hanyagolja a szellemi erők és tényezők kutatását, ami pedig végeredményben a népkultúra leglelkét teszi és a tárgyi néprajz is ezeknek függvénye. Minthogy pe¬dig a néplélek lényege szerint vallásos alkatú, nyilvánvaló, hogy a népi vallásos¬ságnak, mint a népkultúra forrásának és mértékének megismerése elsőrangú, minden elfogultságon felülálló kötelességünk. Az sem szorul bizonyításra, hogy a katolikus, illetőleg a protestáns kereszténységben eltöltött évszázadok nem tűntek el nyomtalanul népünk feje fölött. A kereszténység heroikus, Istennel töltekező magas kultúrája nem lehetett idegen a magyar nép lélektől, hiszen a népkultúra legvégső határozmányaiban mindig vallásos jellegű, kultikus jelenség.
De maga az egyházi tudományosság és papképzés is alig ismerte föl a kérdés történeti jelentőségét, gyakorlati tanulságait, a vallásos népéletben nem igen méltányolja a kereszténység csodálatos teljesítményét, sőt még mindig könnyen hajlandó nemcsak részleteiben, hanem nagy egészében is elfajzásnak minősíteni. Ezt a szemléletet egyébként a népi pasztoráció már régóta sínyli: az a meghitt, patriarkális kapcsolat, amely a magyar lelkipásztort és a paraszti hívek közössé¬gét annyi időn átjellemezte, éppen a vallásos néplélek félreértése következtében, tűnőfélben van.
Hisszük, hogy tanulmánykötetünk megéreztet valamit magyarságunk szakrá¬lis értékeiből és hozzájárul a megoldandó problémák, továbbá az elvégzendő feladatok és kötelességek felismeréséhez.

102Vissza a könyvcímekhez

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.