• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Helyi ügyek

EFOP-3.3.2-16-2016-00262 Innováció a Nézsai Könyvtárban

szechenyi 20202018| 07 | 30

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nézsa Község önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy a településen élő lakosok életkörülményei javuljanak, csökkenjen a mélyszegénységben élő családok és ezekben a családokban élő gyermekek száma. Nézsa a Rétsági járásban található, ami a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett járásnak. A könyvtári ellátás kötelező önkormányzati feladat, a településen a Községi Könyvtár és Turul Teleház biztosítja. A projekt keretében az útmutató előírásainak megfelelően informális és nem formális tanulási alkalmakat valósítunk meg 3-14 éves gyermekeknek, kiegészítve az oktató, nevelő munkát. A tevékenységek tervezése a köznevelési intézmények vezetőnek bevonásával történt, hogy minél inkább illeszkedjen az adott intézményben oktatott, nevelt gyermekek, tanulók fejlesztési igényeihez. Mindösszesen 141 iskolás és 25 fő óvodás bevonása történik, közülük 31 %, 52 gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Mindez 5 településen, 6 intézmény bevonásával.

 • A projekt kedvezményezettjei: Nézsa Községi Önkormányzat
 • A szerződött támogatás mértéke: 100%
 • A projekt megvalósításának kezdete 2018.05.01.efop 3 3 2 16 2016 00262 d nezsa page 001
 • A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.04.30.Támogatás összege 25 000 000 Ft
Átfogó célkitűzésük a programban részt vevő gyermekek és tanulók kompetenciáinak fejlesztése a nem formális és informális tanulási programok által. Iskolán kívüli alap és kulcskompetencia-fejlesztés, a részt vevő gyermekek személyiségfejlesztése, képességeik kibontakoztatása változatos tevékenységformák biztosításával, önbizalom növelés (sikerlehetőségek biztosításával), a kreativitás, a kapcsolatteremtő, az önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességek fejlesztése, aktivitásuk, motiváltságuk fejlesztése, mindezek által a tanulók iskolai sikerességének növelése. A könyvtár további céljai elsősorban a könyvtár olvasótáborának növelése, a könyvtárhasználat népszerűsítése, mind a gyermekek, mind pedig szüleik körében, a könyvtár nem formális és informális szerepének erősítése, az olvasás gyermekkorban való megszerettetése, valamint a könyvtár helyi és térségi igényeket kielégítő szolgáltatásfejlesztése, fókuszálva a tanulási, képzési igényekre.

Részcéljaink, kapcsolatépítés a környező települések köznevelési intézményeivel, hagyományápolás, környezettudatos életmódra nevelése. Az olvasás megszerettetése, az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása.

Elvárt eredmények. Nő a könyvtár partneri kapcsolatainak és olvasóinak száma, ezáltal presztízse is – hosszú távon a könyvtár, mint közösségi tér szerepe erősödik és jelentős közszolgáltatóvá válik a település életében. Fejlődik a bevont gyermekek számos kompetenciája (alapkompetenciák, kreativitás, gondolkodásmód) – hosszú távon mindezen tulajdonságok támogatják őket abban, hogy később a munkaerőpiac aktív részeseként kiegyensúlyozott boldog emberekké váljanak. Jelentős hangsúlyt fektetnek az identitástudat fejlesztésére, a multikulturális szemlélet erősítésére, valamint a környezettudatos nevelésre,

A tervezett programok szervesen illeszkednek a Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervekhez, az intézmények saját pedagógiai programjaihoz, az érintett települések helyi esélyegyenlőségi programjaihoz, valamint az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájához.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.