• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Településképi Arculati Kézikönyv

Rövid összefoglaló
Nézsa Településképi Arculati Kézikönyvéről és településképi rendeletéről

Nézsa Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2017. december 28-i ülésén elfogadta Nézsa Község Településképi Arculati Kézikönyvét és a településkép védelméről szóló 16/2017. (XII.29.) számú önkormányzati rendeletét.

A Településképi Arculati Kézikönyv – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a meghatározása szerint – települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, és ezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv szemléletformáló céllal készült, nemcsak a szakemberek, hanem a lakosság tájékoztatását is szolgálja, röviden, fotók és ábrák segítségével tárja fel és mutatja be a település egyes részeinek arculati jellemzőit, értékait, valamint a környezetalakítással kapcsolatos elvárásokat. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemekre és tájhasználatra. A kézikönyv egyúttal a településképi rendelet szakmai megalapozását is szolgálja.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A településképi rendelet megalkotására a településkép védelméről szóló törvény ad felhatalmazást az önkormányzat képviselőtestületének. A települési önkormányzat a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával és településkép-érvényesítési eszközökkel biztosítja a településképi rendeletben foglaltak szerint.

A településképi rendelet

 • az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
 • a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre,
 • a helyi építészeti örökség egyedi védelmére
 • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket tartalmaz, továbbá meghatározza
 • a településrendezési előírások és a településképi követelmények értelmezésével összefüggő szakmai konzultáció
 • a településképi bejelentési eljárás
 • a településképi kötelezési eljárás és településképi bírságolás
 • a településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzésére vonatkozó 

eljárási szabályokat.

A Településképi Arculati Kézikönyv www.nezsa.hu tölthető le, a településképi rendelet a Nemzeti Jogszabálytár oldalán található (előbb ki kell választani a megyét (Nógrád), majd a települést). A dokumentumok megtalálhatók az önkormányzat épületében kinyomtatott formában is.

Értékelő felület

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a település honlapján nyilvános értékelő felületet kell kialakítani az arculati kézikönyvvel és a településképi rendeletettel kapcsolatos észrevételekre.

A moderált tartalom megjelenítése érdekében a hozzászólásokat a jegyzo (kukac) phnezsa (pont) hu email címre kéjük továbbítani. Ezeket a hozzászólásokat hamarosan megjelenítjük az értékelő felületen.

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.