• -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2216
 • -05-18
 • -05-18
 • -05-18 2218
 • -05-18
 • -05-18 2219
 • -05-18
 • -05-18 2220
 • -05-18
 • -05-18
Nézsa cimer

Gyurkó Gábor

Községünk díszpolgára, Gyurkó Gábor esperes plébános

01Gyurkó Gábor atya 1907. február 14-én Újkécskén született jómódú gazdálkodó család legkisebb gyermekeként.

(Tiszakécske (Újkécske), 1907. - Nézsa, 1998.)

A szülők nagyon fontosnak tartották a két fiú taníttatását. Középiskolai tanulmányait a kecskeméti, majd a budapesti Piarista Gimnáziumban végezte. Nagyon jó eszű, szorgalmas, lelkiismeretes diák volt, különösen a modern természettudományok (matematika, atomfizika, biokémia) érdekelték. Szerzetes tanárnak készült.
Érettségi után piarista kispapként kezdte meg teológiai tanulmányait. Valószínűleg túlhajtotta magát, mert beteg lett, s emiatt a rendből eltanácsolták.
Egy év kihagyása után a váci egyházmegye papnevelő intézetében folytatta tanulmányait.

021932-ben szentelték pappá a váci székesegyházban. Papi szolgálatát Sashalmon kezdte meg káplánként.

1945-ben püspöke Terénybe helyezte adminisztrátorként. Kilenc évig járta a rábízott három falu (Terény mellett Szanda és Szandaváralja) útjait nyári hőségben és téli hóban, sárban, fagyban, gyalog és kerékpáron.

1954-ben Tószegre helyezték. Itt két évig volt. A közelben született, mégsem tudott itt igazán fölmelegedni. Hiányzott neki a nógrádi emberek kedvessége, buzgósága, őszinte szeretete.

031956-ban - nagy örömére - Nézsára került plébánosként. Püspöke nagy felelőséget helyezett a vállára: két-három évenként új és új frissen szentelt kispapot bízott rá, mint első principálisra.
Nézsa megbecsülte őt, ő pedig nagyon megszerette Nézsát és főleg a Nézsai embereket.

1992-ig volt itt plébános, de a nézsaiaktól nem tudott elszakadni.

Úgy tervezte, hogy nyugdíjas éveit Tiszakécskén tölti, hiszen megvolt a szülői ház, közel van a templom, a bolt.
Jellemző rá, alázatos lelkületére, csendesen szolgáló szeretetére, hogy amikor utóda, egykori kedves újmisés káplánja megkérte, hogy maradjon Nézsán "káplánként" amíg a papi feladatokat el tudja látni, nem sokat ingadozott, azonnal igent mondott, s kiköltözött a káplánszobába.

A falu képviselőtestülete 1994-ben úgy határozott, hogy Gyurkó Gábor atyának díszpolgári címet adományoz.

(Az életrajzi adatokért köszönet Kárpáti Zoltánnak)

Ez a weboldal cookie-kat használ. A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.